raFS Handleiding

raFS

raFS is een opslagsysteem waarrmee lange bestandsnamen en een onbeperkt aantal objecten in mappen kunt opslaan. De bestanden die u bewaart worden op een onderliggende opslagsysteem, b.v. ADFS, als afzonderlijke bestanden opgeslagen.

raFS is Free Software, geschreven door Richard Atterer.


Deel I - Handleiding

Deel II - Technische details (Engels)


Opmerkingen bij versie 1.16 (05-05-1999)

raFS is op dit moment erg stabiel maar dit betekent niet dat u niet voorzichtig moet zijn als u aan raFS uw waardevolle gegevens toevertrouwd. Ik moedig u aan om van uw waardevolle gegevens daarom een veiligheidskopie te maken, indien u deze wegschrijft met raFS.

Belangrijke dingen die u bij het gebruik van raFS moet onthouden zijn:

 • Sluit u computer netjes af, restart (reset) hem niet gelijk.
 • Meld een disk opnieuw aan als het pad van de plaats waar de disk staat gewijzigd is. Dit doet u door op de map te dubbelklikken.
 • Controleer altijd een disk als raFS meldt dat een bestand niet geopend kan worden en dat u de diskcontrole moet gebruiken. Dus probeer nooit een bestand te wissen waarvan raFS zegt dat deze beschadigd is!
 • Wijzig geen enkel bestand in de bewaarmap (die op het onderliggende opslagsysteem) van een raFS disk.
 • Brandt nooit een aangemelde disk (met een beveiligigsbestand "Lock" in de bewaarmap) op een CD-ROM! ;-)

Als raFS de enige kopie van uw favoriete bestand overschrijft, zeg dan niet dat ik u niet gewaarschuwd heb.


Introductie

De standaard-opslagsystemen van Acorn (d.w.z. alle die de FileCore gebruiken) beperken de lengte van bestandsnamen tot 10 tekens en het maximaal mogelijke bestanden tot 77 per map, hetgeen nogal irritant is. Daarom zijn er al meerdere pogingen geweest om de FileCore te omzeilen. De meeste gemaakte programma's zijn image-opslagsystemen, deze spreken een enkele bestand op disk zo aan, als was het een disk die bestanden en mappen bevat:
 • ArcFS en SparkFS maken lange bestandsnamen mogelijk als een bijproduct van hun primaire doel, het comprimeren van bestanden. Ze zijn betrouwbaar, maar zijn relatief langzaam en zijn niet gratis.
 • StrongHelp werd gescreven, om veel afzonderlijke help-bestanden effectief in 1 bestand op te slaan. Eigenlijk is er niet gedacht aan opslag van andere zaken, maar men zou het kunnen gebruiken voor de opslag van gegevens. Het beschadigt echter soms image-bestanden.
 • Net zo als StrongHelp slaat ook X-Files zijn bestanden ongecomprimeerd. Het is langzaam, bevat enkele fouten en besteedt veel tijd aan het verzamelen van de vrije ruimte in zijn image-bestand, zodra deze meerdere megabytes groot geworden is. Soms wordt het image-bestand zelfs beschadigd tijdens zo'n actie.
 • LongFile is geen image-opslagsysteem, inplaats hiervan onderschept het de aanroepen die programma's voor bestandsoperaties naar RiscOS sturen. Versie 2, is aardig stabiel maar het blijft een hack en het staat slechts 76 bestanden toe
 • WIN95FS is gewoon duur als u het alleen voor lange bestandsnamen wilt gebruiken inplaats voor WINDOW~1.
 • TBAFS, is ook commercieel, biedt compressie en PC-ondersteuning.

raFS is nog een image-opslagsysteem nog een hack: Het is geschreven als normaal opslagsysteem. De bestanden die U bewaart naar raFS worden niet in één groot bestand opgeslagen, maar als afzonderlijke bestanden in een map-structuur, die het programma aanmaakt op een ander opslagsysteem. Hiermee is het mogelijk om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden om bestanden te beheren van het onderliggende opslagsysteem, hetgeen veel flexibeler is. Hiernaast is de kans dat een bestand gered kan worden, als er iets fout gaat, veel groter.

raFS heeft de volgende eigenschappen:

 • 100% geschreven in assembler
 • Omdat het geen image-opslagsysteem is, zijn er geen problemen met InfoZip, sFTP enz. en de omvang is niet beperkt tot 4GB (of zelfs 2GB op FileCore-gebaseerde opslagsystemen).
 • Buffert map-gegevens, zodat bestandstoegang zeer snel is.
 • Ondersteund meerdere "disks" (tot 50 stuks).
 • Gemakkelijk aanmaken en aanmelden van disks in de desktop (met de raFSFiler).
 • Er wordt gebruik gemaakt van het systeem-sprite gebied en de RMA (RiscOS-versie eerder dan V3.5) of een dynamische gebied (RiscOS 3.5 en hoger) voor de buffering. Als het systeem-sprite gebied gebruikt wordt, dan wordt dit gedaan op een manier die compatibel is met andere programma's die er gebruik van maken, b.v. Memphis.
 • Werkt met CDFS en Access+.
 • Er is ook een Duitse en Nederlandse versie (als u dat laatste tenminste nog niet gemerkt had...)
 • Volledige ondersteuning voor het meervoudig openen van bestanden (inclusief inlezen/bewaren).
 • Het geeft de juiste fout-nummers weer!

Deze documentatie is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is bedoeld voor mensen die raFS op de desktop willen gebruiken, terwijl het tweede (engelse) deel de interface van het opslagsysteem meer in detail beschrijft. Het is niet nodig om deze te lezen, omdat de meeste informatie alleen voor gevorderden en programmeurs relevant zijn.

Ik hoop dat dit programma nuttig zal zijn!

Terug naar de inhoudsopgave


Gebruik

raFS wordt in het geheugen geladen, als u op !raFS of een applicatie-disk (zoals het voorbeeld !raFSDisc) dubbelklikt, en installeerd een symbool op de symbolenbalk. Indien u het programma bij het opstarten automatisch geladen wilt hebben, kunt u het in uw !Boot.Choices.Boot.PreDesk-map kopiëren.

Voor u begint moet de manier waarop raFS zijn disks beheert duidelijk zijn. Eigenlijk is het woord "disk" misleidend - raFS gebruikt namelijk geen eigen diskformaat. Toch zal ik van "disks" spreken, omdat deze namelijk op dezelfde manier behandeld worden als b.v. ADFS met diskettes omgaat: Ze kunnen aangemaakt, hernoemd, aangemeld en afgemeld worden en hun naam verschijnt in het map-venster in de vorm "raFS::Disknaam.$. ..." In tegenstelling tot image-opslagsystemen worden raFS-disks niet in één bestand, maar als afzonderlijke bestanden in een map opgeslagen.

raFS kan de gegevens, die in zijn disks opgeslagen worden, in twee soorten mappen opslaan: Ofwel in een applicatie-map, wiens naam begint met "!" en wordt weergegeven met een speciaal symbool. De tweede mogelijkheid is een normale map, die niet onderscheiden kan worden van een normale map totdat er op wordt gedubbelklikt. Als men dit doet en raFS is geladen, dan wordt de in de map opgeslagen raFS-disk aangemeld en de hoofdmap van de raFS disk wordt geopend in plaats van de map waar u op gedubbelklikt heeft.

Als het programma niet geladen is als u dubbelklikt op een normale map die een raFS disk bevat of als het gelezen is, maar u houdt de SHIFT-toets ingedrukt bij het dubbelklikken, dan ziet u de werkelijke inhoud van de map: Een bestand genaamd !Atterer (ja, ik weet dat ik bescheiden ben, om het zo te noemen), een bestand genaamd !Mount en een map A0 met verdere onderliggende mappen en bestanden met vergelijkbare namen.

Verander of wis deze bestanden niet, tenzij u weet wat u doet!

Er dient opgemerkt te worden dat raFS zijn eigen mappen onderscheidt van andere, door het zoeken naar het !Mount-bestand en deze slechts start met Obey als de map zou moeten worden geopend. Het bestand, dat normaal uitgevoerd wordt, laadt ook raFS, als dit nog niet gebeurt is, daarom kunt u simpelweg op !Mount dubbelkliken als u een raFS-map openen wilt, maar raFS nog niet geladen was. (Voor het uitvoeren wordt Obey en niet simpelweg Run gebruikt, omdat het bestandstype niet altijd correct hoeft te zijn - b.v. als PC gebruikt is om een raFS-disk op een CD-ROM te branden.)

Wanneer u een disk aanmeldt wordt, wordt een bestand genaamd Lock in de bewaarmap van de desbetreffende raFS disk aangemaakt en wordt weer verwijdert wanneer de disk afgemeld wordt. Dit mechanisme wordt gebruikt om te controleren of er naar de bewaarmap geschreven mag worden en met de inhoud van dit bestand kan raFS de disk toch herkennen wanneer u de naam van bewaarmap van de raFS disk gewijzigd heeft. Als een disk nog niet aangemeld is en er staat een Lock- bestand dan weigert raFS deze disk aan te melden (bv. als het al aangemeld door een raFS op een andere machine via een netwerk) of geeft een waarschuwing dat u deze disk moet controleren (omdat toen de disk was aangemeld: de computer vastliep of herstart is).

Terug naar de inhoudsopgave

Werken met disks

Het symbolenbalk-menu stelt vaak gebruikte operaties ter beschikking. Als er geen disks zijn aangemeld, zijn de opties onder de stippellijn weggegrijsd.
 • Met Alleen-lezen kan men disks beveiligen tegen ongewild schrijven beveiligen. Als de disk schrijfbeveiligd is, dan is de naam aangevinkt in het submenu. Deze optie werkt niet voor disks die op DOSFS opgeslagen zijn, omdat dit opslagsysteem zich niet correct gedraagt.
 • Met Naam disk, kunt u de naam van een disk wijzigen. (U dacht al zoiets, nietwaar?)
 • Meld af verwijdert de geselecteerde disk van de lijst met disks die bij RiscOS bekend zijn - probeert men daarna toch de disk te benaderen, dan verschijnt de foutmelding Disk niet aanwezig. Ook nu kan men alle aangemelde disks afmelden door de optie "Afmelden" te kiezen zonder naar het sub-menu te gaan.
 • Door een disknaam te selecteren in het Controleer-submenu start een diskcontrole op die raFS disk - zie hieronder voor meer details.
 • Open hoofd opent de hoofdmap voor de geselecteerde disk of voor alle aangemelde disks als de menu-optie in het hoofdmenu van de symbolenbalk wordt aangeklikt.

Belangrijk: Indien u een opslagmap wilt verplaatsen of de schijf waar deze op opgslagen is wilt hernoemen, dan moet u de disk weer aanmelden bij raFS (bv. door er op te dubbelklikken) zodat de nieuwe naam bij raFS bekend is.

[The icon bar menu]

De menu-optie Maak leeg is onder normale omstandigheden niet noodzakelijk. Als u deze optie aanklikt dan worden alle gewijzigde, maar nog niet bewaarde gegevens opgeslagen. U moet de buffers echter alleen leegmaken, als raFS dit door een fout niet automatisch zelf kon doen. (b.v. indien u op Afbreken geklikt had, als er gevraagd werd een diskette, met daarop een raFS-disk, in te voeren in de diskdrive.)

Terug naar de inhoudsopgave

Creëeren van nieuwe disks

Nieuwe disks kunnen op een eenvoudige manier aangemaakt worden, met het venster dat verschijnt als men de muispijl naar rechts verplaatst bij de menu-optie Nieuwe disk. Met de "App"-optie of door invoer van een applicatie-naam, die met "!" begint", word gekozen of men een normale of een applicatie map gemaakt moet worden. Nadat u een naam voor de nieuwe disk ingevoerd heeft, wordt deze gemaakt zodra men het symbool naar een map venster sleept. [The 'Create new disc' window]

raFS heeft de nuttige eigenschap dat ook een hele harde schijf of een diskette voor een raFS-disk gebruikt kan worden. Als u klikt op b.v. het diskdrive-symbool, om de hoofdmap te openenen, zoekt het programma op eenzelfde manier naar een !Mount-bestand als bij het dubbelklikken op een map-symbool. Om een zo'n disk aan te maken, dan moet u de naam van de hoofdmap invoeren (b.v. ADFS::HD.$), de naam voor de nieuwe disk kiezen en daarna op Creëer klikken.

Terug naar de inhoudsopgave

Het instelvenster

Het aanklikken van het raFS-symbool op de symbolenbalk met PASAAN of het aanklikken van de menu-optie Keuzes... opent een venster waarin men verschillende instellingen van het programma kan wijzigen. U kunt in dit venster ook uw voorkeuren opslaan.

Aanmelden van mappen bij opstarten: In deze invoervelden van dit gedeelte kunt u de namen van 3 disks opgeven, als men deze op 1 van deze drie invoervelden sleept. De in deze mappen opgeslagen raFS-disks worden dan steeds als raFS opgestart wordt automatisch aangemeld.

Commando's bij het aanklikken symbolenbalk: De commando's die worden uitgevoerd bij het aanklikken van het symbool van de raFSFiler op de symbolenbalk kunnen voor elke muisklik, KIES/PASAAN plus combinaties met de SHIFT/CTRL toetsen, worden ingesteld. Klik hier voor meer details van de commando's die standaard staan ingesteld. Standaard zijn deze waarden ingesteld:

 • KIES opent de hoofdmap van een aangemelde disk. Als er maar één disk aangemeld is dan wordt de hoofdmap direct geopend anders wordt een menu weergegeven.
 • PASAAN opent het venster waarmee u nieuwe disks kunt aanmaken.
 • SHIFT-KIES opent een menu van alle aangemelde disks. Als u op één van de disknamen in het menu klikt, wordt die disk afgemeld.
 • SHIFT-PASAAN opent het instelvenster.
 • CTRL-KIES en CTRL-PASAAN voeren respectievelijk de commado's raFS_Unsafe en raFS_Safe uit waardoor het bufferen uit of aan wordt gezet.
 • SHIFT-CTRL-KIES zorgt dat de buffers worden leeggemaakt.
 • SHIFT-CTRL-PASAAN voert het commando raFS_Safe -smash uit waardoor buffering direct wordt uitgezet.

Mapbuffer:In dit gedeelte van het instelvenster kunt u de mapbuffer van raFS instellen. Deze mapbuffer wordt gebruikt door raFS en versnelt de toegang tot de disks. Wanneer u in een map iets wijzigd, bv. het wissen van een bestand, dan wordt de gewijzigde informatie niet direct weggeschreven, maar na een bepaalde tijd of na een bepaald aantal bewerkingen.

Opmerking: Het feit dat de inhoud van mappen pas na een bepaalde tijd bewaard worden betekent dat als u de inhoud van een map verandert en uw computer daarna direct herstart (reset) zal de inhoud van de map niet ververst zijn. Als u de map daarna opent bestaan gewiste bestanden nog steeds en nieuwe aangemaakte bestanden zijn er gewoon niet! Dit moet natuurlijk voorkomen worden. Dus als uw software heeft dat uw computer vaak vast laat lopen bij handelingen met het opslagsysteem kunt u die vertraging als volgt uit zetten:

Voor de beide invoervelden waarin u de vertraging in centiseconden invult en het veld waar u het aantal bewerkingen invult hebben de waarden 0 en 1 een speciale betekenis. Een 0 betekent dat de vertraging en het aantal bewerkingen waarna de gewijzigde informatie bewaard compleet wordt uitgezet (Als beide waarden 0 zijn dan worden gewijzigde mappen alleen bewaart om ruimte te maken wanneer de mapbuffer vol zit en wanneer disks afgemeld worden.) Een waarde van 1 in beide invoervelden forceert dat elke wijziging in een map direct wordt doorgevoerd naar het onderliggende opslagsysteem. (Als u een beetje verstand hebt van *commando's kunt u beter omgaan met applicaties die uw systeem vaak laat vastlopen door de commando's raFS_Unsafe en raFS_Safe aan de !Run toe te voegen.)

Diversen: Een paar opties van de raFSFiler.

 • In mappen naar !Mount zoeken: Als deze optie aan staat kijkt de raFSFiler naar !Mount in elke map die geopend wordt en voert die uit.
 • Sluiten raFS:$ met PASAAN opent vorige: Als deze optie aan staat dan wordt de bovenliggende map geopend waarin de raFS disk staat als u het map-venster van de hoofdmap van deze disk sluit met PASAAN.
 • Menukeuze Stop in symbolenbalk-menu: Als u er niet van houdt dat de raFSFiler in tegenstelling tot de ADFSFiler een menukeuze Stop heeft dan moet u deze optie uit zetten.
 • Stop verwijdert: hiermee kunt u instellen welke raFS modules uit het geheugen verwijdert moeten worden als menukeuze Stop aanklikt. Opmerking: Als u de module raFS verwijdert dan worden alles disks afgemeld.

Aan de onderkant van het venster zijn vier knoppen: Standaard vult de "fabriekswaarden" in de invoervelden. Bewaar zorgt dat raFS de gewijzigde instellingen gebruikt en bewaart de gewijzigde instellingen. De Annuleer knop sluit het venster zonder dat de gewijzigde instellingen gebruikt worden. Als u met PASAAN op deze knop klikt dan worden de vorige instellingen in de invoervelden ingevuld. Stel in zorgt dat raFS de gewijzigde instellingen gebruikt maar bewaart ze niet. Dit betekent dat de volgende keer dat raFS opgestart wordt, de oude instellingen gebruikt worden. Als u op de laatste drie knoppen met KIES klikt dan wordt het venster gesloten, klikt u met PASAAN dan blijft het venster gewoon open.

Terug naar de inhoudsopgave


Controleren van beschadigde disks

Soms kan een raFS disk beschadigd raken. Dit kan gebeuren als de computer vastloopt direct na het bewaren van gegevens zodat raFS de gewijzigde gegevens nog niet heeft kunnen opslaan op het onderliggende opslagsysteem. Hierdoor kunnen sommige bestanden niet geopend worden of net bewaarde bestanden staan niet meer in de map of bestanden die net zijn gewist zijn nog steeds aanwezig.

Probeer deze bestanden van beschadigde disks nooit te wissen want u kan daardoor gegevens van andere bestanden wissen!

Met de controleer optie kunt u beschadigde disks opsporen en repareren. Om dit proces te starten moet u de disknaam in de Controleer submenu aanklikken (of u gebruikt het Verify-commando). Inplaats van het aanklikken van de disknaam kunt u ook de menukeuze Controleer aanklikken. Nu worden alleen de disks die foutmeldingen gaven bij het aanmelden gecontroleerd. De namen van de mappen die gecontroleerd worden en nog wat andere meldingen worden weergegeven tijdens het controleren. Sommige van deze meldingen hebben nog wat extra uitleg nodig:

 • Correctie: Eerste ongevulde map is 'A0.B0': Deze melding kunt u ook op correcte disk krijgen en u hoeft zich daarover geen zorgen te maken.
 • Verschillende bestandsgrootte! 'Repareer' als 'A0.B0.C0' bij '$.Bestand' hoort. 'Sla over' als de gegevens bij een ander bestand hoort: U wordt hier voor een keuze gesteld omdat raFS niet zeker weet of het object in de map naar de juiste gegevens wijst (en er kan een object zijn dat wel correct is!). Als u het niet zeker weet kies dan Sla over.
 • De grootte van het bestand wordt op nul gezet / map wordt in een lege map omgezet: Dit betekent niet dat een bestand of een map gewist wordt maar dat de gegevens al verloren zijn en dat raFS gewoon de referentie van die gegevens verwijdert
 • Sorry, de namen van de overgebleven n bestanden zijn verloren gegaan! Ze worden in 'Lost+Found' gezet: Het aantal bestanden dat in 'Lost+Found' wordt gezet kan minder zijn dan wat de melding aangeeft omdat bestanden met een bestandsgrootte van nul gewoon gewist worden.
Elke map en bestand zonder referentie worden in de Lost+Found map gekopieerd, raFS maakt deze map in de hoofdmap van de disk.

Terug naar de inhoudsopgave


Contact met de auteur

Als u mij een fouten-rapport (bug report) wilt sturen, suggesties voor toekomstige versies van raFS of mij alleen maar wilt vertellen hoe prachtig dit programma is, kunt u contact met mij opnemen via email (voorkeur) of "gewoon" via een brief.

Terug naar de inhoudsopgave


Overzicht van de verschillende versies

Ik wil de volgende mensen bedanken voor hun suggestie en hun fouten-rapport: Stefan Bellon, Emil Brunavs, Peter Burwood, Nick Clark, Dave Daniels, Justin Fletcher, Mike Gregory, Tony Houghton, Rick Hudson, Hans de Jong, James Larcombe, Vincent Lefevre, Marko Lukat, Robin Moffatt, Jakob Stoklund Olesen, David Pilling, Tim Rowledge, Darren Salt, Reiner Schulz, Dick Tanis, David Thomas, Reuben Thomas, Martin Tillman.

V1.15 (14-11-1998)

 • Als nu Lock bestanden in disks achterblijven na een directe herstart (reset) of nadat systeem vastgelopen is, wordt er alleen een waarschuwing gegeven. Na een foutmelding van de vensterbeheerder, sluit het venster automatisch na een bepaalde gespecificeerde tijd,
 • Het aanklikken van de menukeuze Controleer of het gebruik van het commando Verify * werkt nu wel goed, de disks die gecontroleerd moeten worden, worden nu gecontroleerd,
 • Fout opgelost in de diskcontrole: Er wordt nu rekening gehouden met openstaande bestanden,
 • Als !raFS in de map !Boot.Choices.Boot.PreDesk wordt gezet dan wordt het aanmelden van disks die tijdens het starten aangemeld moeten worden direct uitgevoerd inplaats van te wachten op het welkom-scherm van RISC OS.
 • Het nieuwe commando raFSFiler_Menu maakt menu's met disknamen aan die door gebruiker gedefinieerd kunnen worden; de standaard instellingen zijn veranderd en gebruiken nu dit commando,
 • Met het rafsln gereedschap (utility) kunt u raFS disks lezen op een Unix-systeem; een gecompileerde versie voor ARMLinux met de broncode zit er ook bij,
 • Er zijn wat verbeteringen aangebracht om raFS te laten werken op beveiligde DOS geformateerde floppydisks; de disks moeten aangemeld worden via de -ro optie,
 • raFSFiler kijkt nu naar !Mount-bestanden in de hoofdmap van image-bestanden,
 • Vincent Lefevre heeft de templates en messages vertaald in het Frans,
 • Fout verwijdert uit Mount waardoor niet alle opties met een commando meegegeven konden worden.
V1.14 (15-10-1998)
 • Nieuw commando Verify welke beschadigingen in disks opspoort en repareert,
 • Een bestand Lock wordt bewaard in de bewaarmap van een disk zodat raFS weet of er op de media waarop de disk staat geschreven kan worden en of de bewaarmap werd hernoemd,
 • Het openen van mappen (die sommige programma's gebruiken om hun aanwezigheid te testen) werkt nu afhankelijk van toegang-specificaties,
 • Bestanden die alleen worden geopend om naar te schrijven kunnen nu ook gelezen worden,
 • De RiscOS 3.1 versie ondersteunt nu ook het gebruik van module-geheugen (RMA) inplaats van de systeem-sprite gebied om te zorgen om incompatibliteit met andere programma's zoals SparkFS te voorkomen,
 • De bestanden !Atterer, !Mount en !Dismount kunnen ook _Atterer, _Mount en _Dismount als naam hebben voor compatibliteit met ISO CD-ROMs.
 • raFSFiler gebruikt nu het URL-protocol van ANT als ook het URI-protocol om een URL naar een browser te zenden,
 • Bij het invoeren van een lange naam in het 'Creëer nieuwe disk'-venster wordt het invoerveld niet meer beschadigd,
 • Een paar kleine fouten (bugs) zijn opgelost.
V1.13 (10-05-1998)
 • Ik was erg geneigd om een 1 april grap in raFS te stoppen maar ik heb er maar vanaf gezien omdat ik denk dat de mensen daar niet zo blij mee zullen zijn als er zoiets in een opslagsysteem zit :-)
 • Twee fouten zijn opgelost in een tussenversie 1.12a: Eentje veroorzaakte een ongedefinieerde instructie uitzondering in de raFSFiler, de andere zorgde dat raFS_Opt meestal niet werkte omdat de -LoadMessages optie toevallig Territory afhankelijk was gemaakt,
 • De raFSFiler is verbeterd zodat deze 3 disks tijdens het opstarten kan aanmelden en kan verschillende commando's uitvoeren wanneer er op het symbool van de raFSFiler op de symbolenbalk wordt geklikt met SHIFT of CTRL, met een paar nieuwe opties kan u het filter op de Filer en de menukeuze Stop uitzetten,
 • In het Creëer nieuwe disk-venster gaat het aanmaken van een disk met dezelfde naam als de disknaam veel makkelijker. (Ook kan er CTRL-C gebruikt worden om de naam van het bovenste invoerveld in het onderste invoerveld te kopiëren.)
 • Met PASAAN op het afsluitsymbool van een map-venster van de hoofdmap van een disk wordt de map waarin de disk staat, geopend. Excuses aan James Larcombe die deze functie in een aparte module het gestopt terwijl ik tot de ontdekking kwam dat ik het al zelf in de raFSFiler had staan!
 • Commando raFS_ExecAfter toegevoegd,
 • Controle op namen van bewaarmappen, er wordt een waarschuwing gegeven als u een raFS disk wilt aanmelden die op een raFS disk is aangemaakt,
 • Met raFS_Opt -OpenRename kunt u instellen of openstaande bestanden hernoemd kunnen worden. Standaard, is dit nu mogelijk,
 • De -verbose optie is toegevoegd aan raFS_Unsafe en raFS_Safe
 • De variabele raFS$NoChecks is nu uitgebreid zodat u image-bestanden kan uitsluiten voor integriteitscontroles,
 • U kan een standaard !Dismount bestand aanmaken in de Messages-bestand zodat raFS bij het commando raFS_Create automatisch dat bestand ook in de bewaarmap zet zoals !Mount, standaard wordt er geen !Dismount bestand aangemaakt,
 • Een 'geheugen-lek' in de raFSFiler is nu opgelost, de fout trad op als de module werd gestopt en dan aansluitend weer werd opgestart met Desktop_raFSFiler,
 • De naam van het dynamisch gebied is nu geïnternationaliseerd,
 • Fout opgelost: Als een bestand zonder schrijf-toegang werd geopend met OPENOUT, werd er wel een foutmelding gegeven maar de bestandslengte werd op nul gezet. Dit is nu veranderd zodat raFS hetzelfde reageert als de FileCore: De lengte wordt weergegeven als nul maar blijft in werkelijkheid onveranderd.
V1.12 (22-02-1998)

Uitgegeven op een Acorn User-Coverdisk.

 • Het is nu niet meer nodig om verschillende versies van de raFS(Spr)-module voor elke taal te hebben daarentegen kunnen de standaard-teksten (in Engels) met het commando raFS_Opt -LoadMessages overschreven worden,
 • dtanis [at] mail [dot] HZeeland [dot] nl (Dick Tanis) heeft de programma-teksten op vriendelijke wijze in het Nederlands vertaald, hartelijk dank daarvoor!
 • De grootte van image-bestanden kunnen nog steeds op nul gezet worden, dit is definitief opgelost. Echter dit heeft wel een andere consequentie dat het overschrijven van een archief met een archief die dezelfde naam heeft een foutmelding oplevert (SparkFS en de Filer hebben ook dit probleem),
 • Mappen kunnen nu niet meer naar zichzelf verplaatst worden, hierdoor kon de inhoud van de map niet meer aangesproken worden.
 • "Omlegging" omdat in de Engelse versie de titel in het submenu waar de disk hernoemd kan worden, de titel afgebroken werd tot "Enter new na", is deze veranderd in "New name" :-) Het afbreken kwam door een fout in de module MessageTrans 0.31 en eerder, dit is nu opgelost in versie 0.32,
 • Fouten in versie 1.11 gecorrigeerd die leide tot foutmeldingen zoals Hoort niet bij deze map inhoud of Niet open om gegevens te verversen,
 • Klaagt niet langer meer over Disk is al aangemeld als de kapitalen van de letters van het pad van de bewaarmap niet overeen kwamen met de naam die werd gebruikt bij de eerst keer dat de disk werd aangemeld.
V1.11 (14-02-1998)
 • Omleggen van gevaarlijke fout (bug): De lengte van image-bestanden werd soms op nul gezet als het bestand werd aangesproken
 • Grote fout opgelost: Als een bestand werd overschreven door een bestand met een dezelfde naam, werden de map-gegevens niet als 'veranderd' gemarkeerd waardoor u fouten kreeg zoals Hoort niet bij deze map inhoud,
 • Nog een fout opgelost die zelfde fout zoals Hoort niet bij deze map inhoud veroorzaakt, dit kwam doordat een bestand dat werd geopend met OPENOUT na het sluiten geen nieuwe datum kreeg,
 • De sequentie pointer wijst nu naar de juiste waarde wanneer er geprobeerd wordt na het einde van een bestand gegevens in te lezen,
 • (Alleen in de Engelse versie) probleem opgelost met de raFSFiler submenu-titel die te vroeg afgebroken werd als "Enter new na",
 • Kan nu ook -newdisc optie gebruiken met Desktop_raFSFiler om het "Creëer nieuwe disk"-venster te openen,
 • In het "Creëer nieuwe disk"-venster wordt de nieuwe disk direct aangemaakt na het slepen van het symbool naar een map-venster,
 • Free toegevoegd,
 • Het gedrag van Mount is gecorrigeerd, nu wordt de CSD niet naar de hoofdmap gezet maar alleen FileSwitch$raFS$CSD,
 • Als er geen CSD is (bv. na NoDir), spreken Dir en Cat de hoofdmap aan inplaats van een foutmelding Disk niet aanwezig te geven,
 • (Alleen RiscPC versie) Fout opgelost: Fouten tijdens het bewaren van de map-gegevens konden fouten zoals De gegevens in de map zijn ongeldig opleveren,
 • Maximale grootte van dynamische gebied is 1 MB, is niet langer afhankelijk van totale RAM-geheugen,
 • Probleem opgelost met raFSFiler die klaagt over Messages-bestand is al open,
 • Map-gegevens worden nu bewaard als type Data (&FFD) op het onderliggende opslagsysteem onder alle omstandigheden.
V1.10 (10-01-1998)
 • Er is een nu een raFSFiler!
 • raFS is nu geregistreerd bij Acorn en heeft als opslagsysteem nummer 142 gekregen,
 • Zeer verbetere documentatie, eerste stuk is in Duits vertaald,
 • De FS-module kan nu direct van assembler aangeroepen worden,
 • Eindelijk is er ondersteuning toegevoegd die de buffer automatisch leegmaakt en de inhoud naar disk bewaart na een vertraging (-DirsaveDelay optie van raFS_Opt) of na een aantal bewerkingen van de map-gegevens (-DirsaveMods optie),
 • raFS_Unsafe en raFS_Safe toegevoegd om tijdelijk direct leegmaken van de mapbuffer te forceren,
 • Ondersteuning voor !Mount en !Dismount-bestanden toegevoegd, samen met de -X optie voor het Mount-commando,
 • Mount en Dismount stelt de variabele raFS$(D)Disc in op de aan-/afgemelde disk,
 • raFS_Create maakt nu een !Mount-bestand aan in de bewaarmap van de raFS-disk. De nieuwe -app optie zorgt dat er ook een !Sprites- en een !Run-bestand wordt aangemaakt voor applicatie-mappen,
 • Integriteitscontroles van disks toegevoegd die worden uitgevoerd tijdens het openen, laden, bewaren, wissen en creëeren van objecten en er is ondersteuning voor de raFS$NoChecks variabele,
 • Een "functie" werd verbeterd, wanneer u een bestand in een andere map verplaatste, probeerde raFS dit bestand in het geheugen te laden en maar werd daarna direct weggegooid, oeps! :-)
 • NameDisc controleerde niet of een disk met de nieuwe naam al aangemeld was, het geeft nu een foutmelding. Behalve dat wordt nu het gewijzigde !Atterer-bestand direct bewaard na het commando en kan de disknaam nu langer zijn dan 10 karakters (dit werkte eerst niet omdat OS_FSControl 50 werd gebruikt, nu wordt de naam direct veranderd),
 • Mount heeft nu door, dat disknamen die hetzelfde zijn maar waarvan de hoofdletters verschillen ook hetzelfde zijn.
 • Een ernstige fout is opgelost die optrad bij het afsluiten (Close) van één van de onderliggende opslagsystemen als raFS op dat opslagsysteem openstaande bestanden had staan.
 • Wanneer het systeem afgesloten wordt (Service_Shutdown) meldt raFS niet alle disks meer af (waardoor programma's die pas na raFS afsloten worden niets meer naar een raFS-disk kan schrijven), maar wordt een raFS_Unsafe uitgevoerd (alleen als het raFS_Unsafe commando al niet eerder uitgevoerd was.
 • Kleine fout opgelost: Onder onwaarschijnlijke omstandigheden kan een foutmelding tijdens het bewaren een bestand opleveren zonder referentie,
 • Wanneer de module via RMRun geladen wordt, wordt raFS geselecteerd als het huidige opslagsysteem,
 • Maximum aantal disks is opgeschroefd naar 50, standaard is de mapbuffer nu 30K.
V1.02 beta (30-11-1997)
 • Commando raFS_Discs toegevoegd,
 • Wanneer een bestand wordt geopend voor uitvoer (niet verversen), wordt de lengte nu op nul gezet. Omdat raFS dezelfde oproep gebruikt voor de andere twee bestands-handelingen (invoer, verversen) wordt er een routine gebruikt aan FindV die de parameters ophaalt die het laatst met OS_Find zijn meegegeven,
 • De commando's Mount, Dismount en NameDisc zijn nu opslagsysteem commando's geworden,
 • De -path optie is aan Mount toegevoegd,
 • Het commando Mount gaf een foutmelding wanneer een disk twee keer werd aangemeld; Dat commando en het commando Dismount stelt nu de CSD/URD correct in,
 • Fout opgelost waardoor mappen niet opnieuw geopend konden wanneer de buffer leeg gemaakt was, dit kwam voor bij objecten die één van de volgende karakters #%&*@\^ in hun bestandsnaam hadden,
 • Het commando Back functioneert nu,
 • Bestandsformaten worden uitgelegd in dit document.
V1.01 beta (09-11-1997)
 • Fout opgelost in raFS_Flush en Dismount,
 • Aparte RiscPC-module die gebruik maakt van dynamische gebieden.
V1.00 beta (30-10-1997)
 • Eerste versie die openlijk werd uitgebracht: Lange bestandnamen, oneindig aantal objecten per map, mapbuffer; geen bestandsbuffer of automatisch leegmaken van de mapbuffer.